به یاد آر...

تنها انسان ناشاد تلاش می کند ثابت کند که شاد است

تنها انسان غمگین تلاش می کد ثابت کند غمگین نیست

تنها انسان مرده تلاش می کند ثابت کند زنده است

وتنها بزدل است که تلاش می کند خود را شجاع نشان دهد

اوشو

/ 6 نظر / 5 بازدید
سميرا

دلم گرفته....دلم عجيب گرفته....تو هم كه بدتري از ما...شراره جون به نظرت گناه ما چي بود؟

سميرا

سلام خانوم...خوبي؟ كجايي بابا دلمون پوسيد؟

پيمانه

عاصي.عاصی.عاصی...

طليعه

سلام شراره جان خوبی؟ خيلی وقته ازت بی خبرم. نوشته هاتو خوندم. دلم خيلی گرفت. خيلی... برات ميل می زنم بيشتر در ارتباط باشيم.

کوثر

قشنگ بود

حمید

و تنها انسان زشت است که سعی می کند خود را قشنگ نشان دهد