فردوسی

چند هفته پیش برای اولین بار بود که به طوس سفر کردم جایی که یک گوهر گرانمایه خوابیده شاعری که برای کل تاریخ ایران کافییه اما این مقبره برای چون اویی خیلی خیلی مهجوره کاش قدر زیبایی آفرینان کشور بهتر می دونستیم ...کاش کمی از درآمد میلیاردی مرقد امام رضا رو برای فردوسی هزینه می کردیم ...کاش وهزاران کاش دیگر...

 فقط یاد گرفته ایم که حسرت بخوریم... این ماجرای دنباله دار جامعه ما است

/ 1 نظر / 19 بازدید
ليلی

تو دوباره تنها پاشدی رفتی اينور اونور