سلام

تولدم مبارک ..........

روز تولدم را فراموش کرده ام

روز مرگم را نمی دانم

وزندگی

ميان اين دو از يادم رفته است

/ 0 نظر / 15 بازدید