تصويری از تو

هنوز 2هفته نیست که دانشگاه تموم شده اما همه چیز برام تبدیل به یه <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

خاطره دورودراز شده از استادها گرفته تا غذاهای مزخرف سلف...

ودنیای دست داشتنی که چند ماه بیشتر دوام نداشت......

دیگر به آمدنت

                  دیگر به رویاهایت

                                           نمی توان دلخوش بود

دیگر نیستی

                 نمی ببینمت

 

اما تصویرت

                چون قاب عکسی قدیمی

                                            از گوشه قلبم آویزان است

 

وتمام هراس من از لحظه ایست

                                            که این قاب کهنه

 

از گوشه قلبم   به پایین بیفتد

 

و جای گرد گرفته اش

                             برای همیشه خالی بماند.

_شعر از:محمد شاه محمدی

_______________________________________

دیروز با دوستان بعد ازمدتها رفتیم امامزاده قاسم یه حس غریبی

بود از اون بالا تهران با همه عظمتش خیلی پوچ به نظر میادو

انگار به خدا نزدیک تری... بعد از اون بالا پیاده اومدیم تا ظهیرالدوله

سر خاک فروغ مثل همیشه روی سنگ قبرش پر بود از گل وشمع آب

شده...خیلی جالب که بهترین تفریحگاه آدمهای عاصی گورستان...

انگار خیلی زود به نفرت رسیدم.

 

/ 2 نظر / 23 بازدید
كرگدن

اول بذار من به قولم عمل کنم بعد تشکر کن !!!! هفت ماهه دنيا اومدی ؟!!!!!!!!!!!! چاهکريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم .