خرسند شديم از اين که امروز رنگ دگری است نه رنگ ديروز......

/ 5 نظر / 19 بازدید
r@ha

بستگی داره ...اگه بد رنگتر بود چی ؟!بازم بايد خرسند بود ؟به صرف اينکه رنگ ديروز نيست فقط ؟!

sangesaboor

خوشحال شديم از اینکه هستیم رفتیم و در میکده بستیم....فریاد زدیم دوای ما کو؟گویند دواست باد نوشی!...فریاد برآمد انکه خاموش...این بار گران منه توو از دوش....یاد روزهای خوشی که با دوستان همه این شعر رو از بر بودیم به خیر!

پرستو

باريکلا خانوم خانوما٬چه رنگيه اين روزات؟!

کرگدن

تا شب نشده ............تا شب نشده ............تا شب نشده ............تا شب نشده ............تا شب نشده ............تا شب نشده ............تا شب نشده ............تا شب نشده ............تا شب نشده ............تا شب نشده ............

amir azizi

ای ول