بازم داره بوی بهار مياد.....

خيلی سخت که بوی بهارو حس کنی اما نتونی ازش لذت ببری...

هميشه نزديکای عيد ياد اين ميافتم که ای با با چه زود يک سال گذشت نفهميدی چه جوری گذشت ....اوايل که تقوم نو ميخريدم زود می خواستم ببينم تولدم امسال چند شنبه افتاده....اما حالا از روز تولدم ميترسم...

/ 4 نظر / 16 بازدید
Mardin

ادمی می ترسه که کار بدی کرده باشه يا اينکه کار خوبی که بايد انجام می داد رو نکرده باشه که تو هيچکدوم از اينا نيستی.اميدوارم اونجوری که حقته مزد زحماتت رو بگيری.و سال خوبی رو پيش رو داشته باشی.

samira

بوی بهار حتی برای کسی که دلش گرفته باشه دلنشينه..راستی خسته درسا نباشی؟ امتحان خوب بود؟ رتبه يک ميشی؟ نمی خوای اسمتو بگی؟

عاصي

منم برات پيام گذاشتم خوشحال شي